PODSTAWOWE INFORMACJE WŁÓKIENNICZE O PRODUKTACH FIRMY FABB

Rodzaje materiałów stosowanych do wyrobów obiciowych.

Types of materials used for upholstery fabrics.

 

Polepszanie właściwości / Improvement of properties.

Podział wyrobów meblowych / Types of upholstery products.

 

Badania tkanin obiciowych / Upholstery fabric test.