New development 2023


HYPER

Kolekcja Hyper – tkanina wyróżniająca się dość szerokimi prążkami. Okrywę włókienną tworzą rozwłóknione końce przeciętych części nitek wydobytych nad powierzchnię wyrobu, przez co wierzchnia warstwa jest miękka w dotyku. Baza wyrobu jest gęsto tkana, co w praktyce przekłada się na wyższe wytrzymałości mechaniczne. Zostały zastosowane też półmatowe przędze. Materiał został dodatkowo wzmocniony od spodu gęsto tkanym podkładem.
The Hyper Collection – a fabric characterized by its rather wide stripes. The fibre pile is made by the flared ends of cut pieces of thread . This creates a  top layer soft to the touch. The base of the product is densely woven, which results  into a high abrasion resistance. We are using semi-dull yarns and the fabric is reinforced by means of a densely woven backing.

 


VOSS

 

Kolekcja Voss – dzianina welurowa, której okrywa włosowa została poddana procesowi tłoczenia oraz nadruku w celu uatrakcyjnienia wyrobu. Zarówno wzór nadruku jak i tłoczenia ma wygląd pasów, które występują wzdłuż osnowy i wątku tworząc efekt all-over. Dzianina dzięki swojej okrywie włosowej jest niezwykle miękka w chwycie. Wzmocniona miękkim podkładem co dodaje jej miękkości, mięsistości oraz wytrzymałości. Badania laboratoryjne potwierdziły wysokie odporności mechaniczne.
The Voss Collection – a velour knitted fabric The pile is embossed and printed to make the product more attractive. Both the print pattern and the embossing process create an all-over effect. The knitted fabric is extremely soft to the touch due to its pile. It is reinforced with a soft backing adding to its softness and durability. Laboratory tests confirm the high mechanical resistance.

 


RAGO

Kolekcja Rago – tkanina wyróżniająca się bardzo cienkimi prążkami – „baby cord”. Okrywę włókienną tworzą rozwłóknione końce przeciętych części nitek wydobytych nad powierzchnię wyrobu przez co wierzchnia warstwa jest miękka w dotyku. Baza wyrobu jest gęsto tkana co w praktyce przekłada się na wyższe odporności mechaniczne. Zastosowane zostały półmatowe przędze. Materiał został dodatkowo wzmocniony od spodu gęsto tkanym podkładem.
The Rago Collection – a fabric characterised by very fine, delicate cord. The fibre pile is made by the flared ends of cut pieces of yarn brought to the surface of the product, making  the top layer soft to the touch. The base of the product is densely woven, creating a  high mechanical resistance. Semi-dull yarns are being used. The material has been additionally reinforced with a densely woven backing


HEVRE

Kolekcja Hevre – tkanina w której zostały wykorzystane dwa rodzaje nici: cienkie, tworzące mocną bazę dzięki gęstemu splotowi oraz grubsze przędze, nadające wygląd finalny. Puszysty multifilament składający się z włókien o różnych barwach opleciony cieńszą przędzą daje efekt przędzy boucle. Ze względu na mocną konstrukcję tkaniny nie wymaga użycia dodatkowych klejów do jej wzmocnienia. Bardzo małe pętelki nadają prawej stronie miękki chwyt, a dodatkowo są zdecydowanie bardziej odporne na zaciąganie niż w przypadku tradycyjnych przędz boucle z większymi pętelkami.
The Hevre Collection – a fabric in which 2 types of yarn are being  used. Thin, creating a strong base, due to the dense weaving construction, and thicker yarns giving the final look. The fluffy multifilament yarns consisting of fibres of different colours intertwined with the thinner yarns gives a boucle yarn effect. Due to the strong construction of the fabric, no additional adhesives are required to reinforce it. The very small loops give the face side of the fabric a soft feel and are also significantly more resistant to pulling than traditional boucle yarns with larger loops.


NOLIO

 

Kolekcja Nolio – tkanina o splocie nieregularnej panamy. Przędze oraz zróżnicowany kolor wątku i osnowy nadaje wyrobowi klasycznie eleganckiego wyglądu. Materiał posiada okrywę włókienną dzięki użytej w wątku przędzy szenilowej. Zabieg ten sprawia, że wyrób jest bardziej miękki i mięsisty. Od spodu tkanina wzmocniona klejem.
The Nolio Collection – a fabric with an irregular panama weave. The yarns and the varied colour of  weft and warp provide the product with a classic,s elegant appearance. The fabric has a pile thanks to the chenille yarns used in the weft, which also give the fabric it soft and velvet feel. The fabric is reinforced underneath with a light coating.

 


VITO

Kolekcja Vito – to dzianina futerkowa o charakterystycznych prążkach, które można porównać do bardzo grubego sztruksu. Okrywę włókienną wyróżnia bardzo gęste, cięte i długie włosie, dzięki czemu dzianina w chwycie jest miękka i delikatna. Wyrób tworzą dwa układy nitek: przędze tworzące okrywę i nadające wygląd oraz przędze odpowiadające za bazę dzianiny i nadające wysokiej odporności mechanicznej, co potwierdzają wyniki uzyskane w laboratorium. Oba układy nitek połączone są ze sobą splotem dziewiarskim. Zostały użyte pół matowe przędze, a wyrób odznacza się trój-wymiarowością oraz łatwo układającym się włosiem.
The Vito collection – an elegant knitted fur fabric with distinctive,wide, corduroy stripes . The pile is characterised by dense, cut and long pile, making the knitwear softand delicate to  touch . The product is made from two types of yarn: those that form the pile and create the look, and those responsible for the base of the knitted fabric ensuring its high mechanical resistance (confirmed by laboratory results). The two types of thread are connected to each other by a knitting weave. Semi-dull yarns are used, giving the fabric a three-dimensional character. Also, due to its construction , the pile maintains its form.


HOGAN

Kolekcja Hogan–  tkanina imitująca zamsz z delikatną okrywą włókienną, dzięki czemu w chwycie mamy uczucie bardziej miękkiego wyrobu. Ze względu na delikatne „włosie” zachowuje się podobnie jak wyroby ze skóry naturalnej, dlatego podczas zmiany kierunku ułożenia włókien następuje powstawanie jaśniejszych i ciemniejszych smug.  Zastosowany splot płócienny, dzięki swojej maksymalnie dużej liczbie przeplotów nadaje materiałowi możliwie najwyższą stabilność i wytrzymałość. Dodatkowo od spodu tkanina została wzmocniona miękkim podkładem, który wzmacnia wyrób oraz nadaje dodatkowej miękkości i mięsistości.
The Hogan collection – a fabric that imitates suede, is characterised by a fine pile, so that we have the feeling of a softer product. Due to the fine ‘pile’, the HOGAN fabric behaves in a similar way to natural leather products. This manifests itself in the formation of lighter and darker streaks when changing the direction of the fibres. To ensure the highest possible stability and strength, a linen weave with the maximum number of interlacings has been used. The fabric has also been reinforced with a soft backing underneath, strengthening the fabric and making it soft and givng body to the fabric.